Státní úřady a instituce

Info-Jablonec.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Liberecký okres Jablonec nad Nisou

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Jablonec nad Nisou"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Věznice Rýnovice - vscr.cz

Věznice s ostrahou. V rámci věznice jsou zřízena oddělení s dozorem. Kapacita odsouzených ve věznici činí 483 míst.

Jablonec nad Nisou, Belgická 3765/11 - +420 483 338 111

Strojírenský zkušební ústav, s.p. - szutest.cz

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

Jablonec nad Nisou, Tovární 89/5 - +420 483 348 111

Okresní státní zastupitelství Jablonec nad Nisou - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Jablonec nad Nisou, Liberecká 593/8 - +420 483 320 878, +420 483 369 830

Povodí Labe, státní podnik - pla.cz

Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady.

Jablonec nad Nisou, Želivského 3927/5 - +420 483 366 300, +420 483 366 340

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Jablonec nad Nisou, Jungmannova 1382/10 - +420 480 032 311, +420 606 642 070

Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí.

Jablonec nad Nisou, Podzimní 3697/26 - +420 483 356 030

OSSZ Jablonec nad Nisou - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Jablonec nad Nisou, U Zeleného stromu 838/3 - +420 483 356 111

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - khslbc.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Jablonec nad Nisou, Podhorská 564/62 - +420 483 311 511

Policie ČR - Územní odbory Jablonec nad Nisou - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Jablonec nad Nisou, 28. října 424/10 - +420 974 474 229

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Železný Brod, Příčná 350 - +420 950 120 230, +420 950 120 231

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Jablonec nad Nisou, Podhorská 564/62 - +420 483 300 839, +420 731 692 752